Tag: thailand

เราพิสูจน์ได้ว่า X-1R ช่วยคุณประหยัดเชื้อเพลิง

เราพิสูจน์ได้ว่า X-1R ช่วยคุณประหยัดเชื้อเพลิง

ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป ที่จะต้องค้นหาผลทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบเครื่องยนต์ X-1R จำนวนมากมายเพื่อใช้พิสูจน์ว่าสินค้าของตนนั้นดีที่สุด คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไป ในทุกๆ ครั้งที่พวกเขาได้พบกับลูกค้าใหม่ที่มักจะถามถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพอยู่ร่ำไป ข้อเท็จจริงที่ว่า X-1R ถูกใช้ในองค์การ NASA มานานถึง 22 ปี ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ อีกแล้ว แต่สิ่งที่ลูกค้าทั่วโลกต้องการจะทราบ คือ สารเคลือบนั้นจะสามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมของตนไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน
เราพิสูจน์ได้ว่า X-1R ช่วยคุณประหยัดเชื้อเพลิง

เราพิสูจน์ได้ว่า X-1R ช่วยคุณประหยัดเชื้อเพลิง

ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป ที่จะต้องค้นหาผลทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบเครื่องยนต์ X-1R จำนวนมากมายเพื่อใช้พิสูจน์ว่าสินค้าของตนนั้นดีที่สุด คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไป ในทุกๆ ครั้งที่พวกเขาได้พบกับลูกค้าใหม่ที่มักจะถามถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพอยู่ร่ำไป ข้อเท็จจริงที่ว่า X-1R ถูกใช้ในองค์การ NASA มานานถึง 22 ปี ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ อีกแล้ว แต่สิ่งที่ลูกค้าทั่วโลกต้องการจะทราบ คือ สารเคลือบนั้นจะสามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมของตนไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน